RƠ LE WEIDMULLER PLC TRS 5VDC 1CO

Rờ le PLC TRS 5VDC 1CO Order code: 1122740000 Kết nối dây: dạng bắt vít Kích thước: 89.6x87.8x6.4 mm Điện áp nguồn: 5 V DC ± 20 % Tiếp điểm: 250 V AC, 6A, 1CO,...

Chi tiết

RƠ LE WEIDMULLER PLC TRS 12VDC 1CO

Rờ le WEIDMULLER PLC TRS 12VDC 1CO Order code: 1122750000 Kết nối dây: dạng bắt vít Kích thước: 89.6x87.8x6.4 mm Điện áp nguồn: 12 V DC ± 20 % Tiếp điểm: 250...

Chi tiết

RƠ LE WEIDMULLER PLC TRS 24VDC 1CO

Rờ le PLC TRS 24VDC 1CO Order code: 1122770000 Kết nối dây: dạng bắt vít Kích thước: 89.6x87.8x6.4 mm Điện áp nguồn: 24 V DC ± 20 % Tiếp điểm: 250 V AC, 6A,...

Chi tiết

RƠ LE WEIDMULLER PLC TRS 24VUC 1CO

Rờ le PLC TRS 24VUC 1CO Order code: 1122780000 Kết nối dây: dạng bắt vít Kích thước: 89.6x87.8x6.4 mm Điện áp nguồn: 24 V UC ± 10 % Tiếp điểm: 250 V AC, 6A,...

Chi tiết

RƠ LE WEIDMULLER PLC TRS 230VUC 1CO

Rờ le PLC TRS 230VUC 1CO Order code: 1122820000 Kết nối dây: dạng bắt vít Kích thước: 89.6x87.8x6.4 mm Điện áp nguồn: 60 V UC ± 10 % Tiếp điểm: 250 V AC, 6A,...

Chi tiết

RƠ LE WEIDMULLER PLC TRZ 24VUC 1CO

Rờ le PLC TRZ 24VUC 1CO Order code: 1122890000 Kết nối dây: dạng kẹp Kích thước: 89.6x87.8x6.4 mm Điện áp nguồn: 24 V UC ± 10 % Tiếp điểm: 250 V AC, 6A, 1CO,...

Chi tiết