Về chúng tôi

Cung cấp giải pháp cho các ngành công nghiệp

Công ty TNHH Kỹ Thuật Việt Thắng Lợi là đại diện chính thức MTL instrument , Weidmuller, Eaton tại thị trường Việt Nam. Đồng thời là đối tác của các nhà sản xuất như Baumer, Faure+Herman, Liquid Controls, Emerson, Klinger, Azbil, M-System...

Chuyên cung cấp các giải pháp, dịch vụ và thiết bị trong môi trường chống cháy nổ Ex bao gồm thiết bị điện, điều khiển, thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp phục vụ trong các ngành công nghiệp. Đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí, nhiệt điện, hóa chất & hóa dầu, giấy & bột giấy, đóng tàu, hàng hải và năng lượng tái tạo...

Nổi tiếng bởi sự chuyên nghiệp

Xây dựng quan hệ đối tác

Hướng đến sự bền vững.

Đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm.

Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị

 

VTLietnamese professional product solution and service

VTLictory for all partners in Co-operation

VTLalue-adding activities are focussed

VTLo deliver customized, integrated solutions to solve our customers’ most critical challenges

VTLo work together and share experience to bring out the right solution for the application

VTLhelp others to succeed and contribute to positive working environment

VTLow cost is committed due to right solution

VTLatest technical products and professional services

VTLong-term client and partner relationships are trusted