Đèn chống cháy nổ Eaton được dùng lắp đặt trong một nhà máy hóa chất tại Việt Nam đòi hỏi tiêu chuẩn quốc tế như ATEX hay tiêu chuẩn của Mỹ & Canada.

Một số sản phẩm đã lắp đặt thực tế