Bộ cách ly tín hiệu MTL4532 – MTL5532 Safety barrier

Bộ cách ly tín hiệu MTL4532 – MTL5532 Safety barrier PULSE ISOLATOR pulse & 4/20mA current outputs MTL4532, MTL5532 cách ly các xung từ công tắc, cảm biến tiệm cận, bộ phát xung dòng/ áp nằm trong khu vực nguy hiểm

Bộ cách ly tín hiệu MTL4532 – MTL5532 Safety barrier
PULSE ISOLATOR
pulse & 4/20mA current outputs

MTL4532, MTL5532 cách ly các xung từ công tắc, cảm biến tiệm cận, bộ phát xung dòng/ áp nằm trong khu vực nguy hiểm. MTL4532, MTL5532 ứng dụng liên quan đến tốc độ xung cao và thời gian phản hồi nhanh, bằng cách lặp lại các xung vào vùng an toàn. 2 output ( Analogues, relay ), Cấu hình thông qua máy tính.

Nhà phân phối MTL tại Việt Nam
Đại Lý MTL Việt Nam
Safety Barrier MTL VietNam
Bộ cách ly tín hiệu IS VietNam
MTL Intrusment VietNam

Bạn quan tâm đển sản phẩm này ?

MTL4532    1ch pulse isolator, digital or analogue output Datasheet 

Sản phẩm tương đương