MTL 4500 Range

Improving upon the widely adopted, enormously successful, “industry standard” MTL4000 range was a big challenge but the innovative MTL4500 range includes...

Chi tiết

MTL 5500 range

The MTL5500 range modules are versatile yet simple to apply; use the latest technology and yet are well proven. These contrasting attributes stem from the...

Chi tiết

BỘ CÁCH LY MTL TÍN HIỆU 4516, MTL5516, MTL 5516C (SAFETY BARRIER)

MTL 4516, MTL 4516C, MTL 5516 cho phép điều khiển hai tải ở khu vực an toàn bằng công tắc hoặc cảm biến tiệm cận được đặt trong khu vực nguy hiểm Ex.

Chi tiết

BỘ CÁCH LY TÍN HIỆU MTL 4544, MTL 4544S, MTL5544, MTL5544S (SAFETY BARRIER)

Bộ cách ly tín hiệu MTL4544, MTL4544S, MTL5544, MTL5544S sử dụng cho tín hiệu 4-20mA của transmitter 2 dây hoặc 3 dây hoặc tín hiệu HART nằm trong khu vực...

Chi tiết

Bộ cách ly tín hiệu MTL4541, MTL4541S, MTL5541, MTL5541S Safety barrier MTL

Bộ cách ly tín hiệu MTL4541, MTL4541S, MTL5541, MTL5541S Safety barrier MTL MTL4541, MTL4541S, MTL5541, MTL5541S REPEATER POWER SUPPLY 4/20mA, HART®, 2- or...

Chi tiết

Bộ cách ly tín hiệu MTL4532 – MTL5532 Safety barrier

Bộ cách ly tín hiệu MTL4532 – MTL5532 Safety barrier PULSE ISOLATOR pulse & 4/20mA current outputs MTL4532, MTL5532 cách ly các xung từ công tắc, cảm biến...

Chi tiết

Bộ cách ly tín hiệu MTL4531 – MTL5531 Safety barrier

Bộ cách ly tín hiệu MTL4531 – MTL5531 lặp lại tín hiệu từ cảm biến rung động trong khu vực nguy hiểm

Chi tiết

Bộ cách ly tín hiệu MTL4561, MTL5561 Safety barrier

Bộ cách ly tín hiệu MTL4561, MTL5561 Safety barrier FIRE AND SMOKE DETECTOR INTERFACE 2-channel

Chi tiết