UC20-SL2000-OLAC-EC

Controller, IP20, u-control 2000 studio, OpenLinux Automation Controller with EtherCAT interface
Type UC20-SL2000-OLAC-EC
Order No. 2638920000
Version Controller, IP20, u-control 2000 studio, OpenLinux Automation Controller with EtherCAT interface
GTIN (EAN) 4050118688641
Qty. 1 pc(s).
Availability Delivery date on request

Là đại lý chính thức của Weidmuller tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các loại Remote I/O UC20-SL2000-OLAC-EC của Weidmuller và các sản phẩm khác của Weidmuller.

Bạn quan tâm đển sản phẩm này ?

Sản phẩm tương đương