Nhà máy điện Nhơn Trạch 1

 • Tên nhà máy: Nhà máy điện Nhơn Trạch 1
 • Địa điểm: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
 • Đơn vị quản lý, vận hành nhà máy: Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, đơn vị thành viên của PV Power
 • Công suất: 450 MW
 • Sản lượng điện bình quân: 2,5 tỷ kWh/năm
 • Phát điện thương mại: Tháng 8/2009

Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

 • Tên nhà máy: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1
 • Địa điểm: Xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
 • Công suất: 1.200 MW (02×600 MW)
 • Công nghệ: Nhiệt điện ngưng hơi, thông số siêu tới hạn
 • Nhiên liệu: Than nhập khẩu (Khối lượng tiêu thụ: Khoảng 3 triệu tấn/năm)
 • Phát điện thương mại: 2021
Một số sản phẩm tiêu biểu