Giám sát chất lượng không khí trong nhà (IAQ)

Hệ thống giám sát chất lượng không khí trong nhà IAQ: Độ bụi PM2.5, PM10: đảo bảo sức khoẻ của Phổi. Nhiệt độ, độ ẩm: đảm bảo sự thoái mái và tiết kiệm điện. CO2: đảm bảo hiệu suất làm việc (không buồn ngủ) nhưng tiết kiệm điện. TVOC: đảm bảo sức khoẻ và hương thơm của không khí (một số chất hữu cơ bay hơi có thể gây ung thư nếu tiếp xúc thời gian dài)...

Hệ thống giám sát chất lượng không khí trong nhà IAQ:

Độ bụi PM2.5, PM10:

đảo bảo sức khoẻ của Phổi. Nhiệt độ, độ ẩm: đảm bảo sự thoái mái và tiết kiệm điện.

CO2:

đảm bảo hiệu suất làm việc (không buồn ngủ) nhưng tiết kiệm điện.

TVOC:

đảm bảo sức khoẻ và hương thơm của không khí (một số chất hữu cơ bay hơi có thể gây ung thư nếu tiếp xúc thời gian dài)...

Advanced Environment Sensors

Độ chính xác cao và đo lường ổn định

Thiết kế dạng Module

Cho phép tùy chỉnh thông số đo dễ dàng

Màn hình cảm ứng LCD màu

Dễ dàng xem ở khoảng cách xa và nhận thấy cảnh báo bằng các màu sắc khác nhau

IoT Connectivity

Kết nối đến Globiots hay bất kỳ hệ thống IoT nào thông qua WiFi, Ethernet, NB-IoT, Sigfox, LoRaWAN

Bạn quan tâm đển sản phẩm này ?

Measurement All in one device to measure indoor ambient Temperature, Humidity, CO₂, PM, TVOC, and HCHO formaldehyde.
Temperature range/ resolution/ accuracy -20∼70℃/ 0.1℃/ ±0.1℃
Humidity range/ resolution/ accuracy 0∼100% RH/ 0.1% RH/ ±3.0% RH
CO₂ range/ resolution/ accuracy 0∼40000 ppm/ 10ppm/ (±30ppm + 3% reading)
HCHO range/ resolution/ accuracy/ Limit of detection 0-1000 ppb/ 1 ppb/ ±20 ppb or ±20% reading which ever is greater/ < 20 ppb
HCHO sensor life > 6 years
Mass concentration PM1.0, PM2.5, and PM10
Mass concentration range 1∼999μg/m³
Mass concentration resolution 1μg/m³
Mass concentration accuracy ±10μg/m³
Lower limit of detection 0.3μm
Time to recalibrate PM sensor 4.5 years
TVOC range/ resolution/ accuracy 160∼10000ppb/ 1ppb/ ±15% of Reading
COMMUNICATION  
Display None or 2.8" color touch screen LCD display
IoT Connectivity Select WiFi 2.4GHz or Ethernet or 3G-Dual Band or 4G Cat M1/NB1
SCADA Connectivity Optional ports: RS485/ModbusRTU, Ethernet or WiFi with ModbusTCP
Housing ABS plastic and Anodized Aluminum (model with LCD Display), IP20 protection
Power supply 220VAC/50Hz (adapter)
Dimension/ Net weight 120x82x55 mm/ <500g

THÔNG TIN ĐẶT HÀNGHÀNG

ITEM CODE DESCRIPTION
SIAQ-WF-01-N Smart Indoor Air Quality Monitor, WiFi 2.4GHz, TEMPERATURE-HUMIDITY-TVOC-CO2, No display
SIAQ-WF-02-N Smart Indoor Air Quality Monitor, WiFi 2.4GHz, TEMPERATURE-HUMIDITY-TVOC-CO2-PM2.5-PM10, No display
SIAQ-WF-02-D28 Smart Indoor Air Quality Monitor, WiFi 2.4GHz, TEMPERATURE-HUMIDITY-TVOC-CO2-PM2.5-PM10, 2.8" LCD with touch
SIAQ-RS485-02-D28 Smart Indoor Air Quality Monitor, RS485 ModbusRTU output, TEMPERATURE-HUMIDITY-TVOC-CO2-PM2.5-PM10, 2.8" LCD with touch

Sản phẩm tương đương